Hjem

Refsholttjønna - bilde er tatt fra den gamle bryggeplassen hvor det ble hentet vann til Refsholtgårdene.

For leie av lokaler, se her


Arrangementer

Følgende vil ikke bli avholdt pga  pandemien:

- ordinært årsmøte. Det sittende styret vil fortsette fram til ekstraordinært årsmøte kan  avholdes.

- sommermarked

- vanlig dugnad

 

  

   

Hva skjer?