Aktiviteter
2022Juletrefest 

Avlyst

Nyttårsfest    Utsatt på ubestemt tid

Årsmøte 

1. mars

kl. 19.00

Grendekro

9. april

kl. 18.30

Dugnad 

Sommermarked

2. juli

Torsøyutstillingen

8-10. og 15-17. juli

kl. 16.00-19.00

Rekeaften m/quiz

5. november

kl. 19.00